Opravy, servis, revize plynových spotřebičů
a montáží topení, vody, kanalizací, komínů
Drobečková navigace

O nás > Kotle a čerpadla > Tepelná čerpadla

 

 

 

Tepelná  čerpadla  a  Kotlíkové  dotace

 

Teplené čerpadlo patří mezi nejvýhodnější zdroje vytápění. Důvodem jsou především velice nízké provozní náklady a jistota dodávek tepla díky čerpání energie z okolního prostředí. Další výhodou je ekologičnost - zejména ve srovnání s konvenčními zdroji tepla, jako jsou uhlí, plyn nebo olej. Zařízení lze použít nejen pro vytápění, ale i chlazení a ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla jsou nenáročná na údržbu a patří mezi zdroje energie budoucnosti. Vzhledem k tomu, že nejsou závislá na ropě a zemním plynu, nemusí se již jejich vlastníci obávat o budoucí ceny těchto paliv - zaručují dlouhodobou bezpečnost dodávek.

Tepelná čerpadla se obvykle používají pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Lze je ale využít i pro chlazení, a to jak podlahovým sálavým systémem, tak rovněž za užití fan-coilů (FC), což je zařízení na bázi konvektoru, určené k zajištění tepelné pohody daného prostoru. Je jím možné chladit nebo vytápět místnost, ve které je instalován. Jednotky mohou být vestavěné (bez pláště) nebo volně stojící/zavěšené (s pláštěm). Toto řešení oceníte především v horkých letních dnech. Pro funkci chlazení není nutné žádné další vybavení, tepelné čerpadlo ale musí tuto funkci podporovat.

Vhodné je též užití zařízení pro ohřev vody ve venkovním bazénu v přechodném období, kdy teplota vzduchu bývá kolem +15 °C a teplota vody +28°C. Za těchto podmínek dosahují tepelná čerpadla vzduch-voda účinnosti až 6:1.

Výhody tepelného čerpadla:

 • šetrnost k životnímu prostředí
 • možnost využití dotace
 • vysoce efektivní zdroj tepla
 • víceúčelovost zařízení – topení / chlazení / příprava teplé vody
 • nízké provozní náklady
 • poměr cena / výkon
 • rychlá návratnost investice
 • dostupnost primárního média
 • minimální nároky na údržbu
 • odpadají náklady za komín
 • moderní a ekologický způsob vytápění
 • monoblok (kompaktní venkovní jednotka)
 • jednoduchá a rychlá instalace
 • komplexní i dílčí řešení
 • dodávka na klíč
 • ideální řešení pro budovy bez přístupu plynovodu
 • vynikající účinnost v mimosezónním období
 • vestavěný elektrokotel (pro potřebu ve velmi nízkých teplotách)
 • vysoký průměrný topný faktor
 • tlačný režim zařízení
 • vybaven soft startem
 • nenáročná obsluha
 • vysoká kvalita
 • bezpečnost
 • nízká hlučnost
 • minimální nároky na prostor
 • výhodná sazba elektrické energie pro celý objekt

! Kotlíková dotace – návod, jak získat dotace na kotel !

Díky programu Kotlíková dotace je možné získat finanční příspěvek na pořízení kotle ve výši až 85 %. Realizaci úsporných opatření bude navíc možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám.

 

Co jsou kotlíkové dotace 2018?

V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70 – 85 % z jeho pořizovací ceny.

Pro získání dotace na kotel je nutné splnit podmínky popsané v dalších bodech článku. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem je do roku 2020 nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů.

 

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Dodatečné podmínky pro neúsporné domy
  U domů s horší energetickou třídou než C je nutné realizovat dodatečná mikro-energetická opatření. Jejich seznam uvádíme v bodu 8.
 • Zpětné čerpání dotace
  O dotaci je možné žádat zpětně, uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015. Proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanovoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

 

Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2018 je 70 – 85 % z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 000 Kč. Maximální výše příspěvku tak činí 127 500 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

Výše dotace Účel dotace
70 % způsobilých výdajů Realizace kotle spalujícího pouze uhlí
75 % způsobilých výdajů Realizace kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nebo plynového kondenzačního kotle
80 % způsobilých výdajů Realizace obnovitelného zdroje energie (OZE) – tepelného čerpadla, nebo kotle pouze na biomasu

Výše příspěvku se navyšuje o 5 procentních bodů v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů.

Výdaje na mikro-energetická opatření mohou tvořit maximálně 20 000 Kč z akceptovatelných 150 000 Kč nákladů.

Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, realizaci mikro-energetických opatření, stavební práce, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti mikro-energetických opatření.

 

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2018?

Podmínky pro čerpání kotlíkové dotace si určují jednotlivé kraje. Doporučujeme vám pečlivě sledovat webové stránky vašeho krajského úřadu. My, vzhledem k působnosti naší firmy, jsme se zaměřili na region Praha, Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj.

 • Hlavní město Praha
  Žádost o kotlíkovou dotaci v Praze se podává od 21. března 2016 na hlavní podatelně MHMP. Dotaci je možné poskytnout pouze na schválená zařízení, formulář žádosti a další informace jsou přístupné na webu magistrátu. Ke konci listopadu 2016 bylo podáno pouze 95 (!) žádostí. Praha je tak jediným krajem, kde lze ještě o kotlíkovou dotaci požádat.
 • Královéhradecký kraj
  První výzva z programu Kotlíkové dotace byla v Královéhradeckém kraji ukončena dne 25. ledna 2016. Žádosti do druhé výzvy se budou přijímat od 12. září 2016 od 8:00 hodin prostřednictvím IS DOTIS. K dispozici bude celkem 94 milionů Kč, více informací se dočtete na stránkách kraje.
 • Pardubický kraj
  Příjem žádostí do programu Kotlíková dotace byl v Pardubickém kraji ukončen v pátek 29. ledna 2016. V říjnu 2016 byla ukončena rovněž 2. výzva Kotlíkových dotací, ve které bylo rozhodnuto o poskytnutí celkem 703 dotací.
 • Tepelná čerpadla
 • Středočeský kraj
  Příjem žádostí do 1. kola programu Kotlíkové dotace byl ve Středočeském kraji pozastaven dne 28. června 2016 z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků. Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v dubnu 2017 a o dotace mohou žádat pouze žadatelé, kteří chtějí vyměnit kotle na tuhá paliva za tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

 

Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové dotace 2018?

Tuto otázku není v současné době možné přesně zodpovědět, neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla. Ve všech koutech republiky bude nutné předložit:

 1.  Žádost o poskytnutí dotace (každý kraj bude mít svou)
 2.  Průkaz energetické náročnosti budovy
 3.  Dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso,  informace o typu kotle, použitém materiálu, výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a používaných palivech.
 4.  Písemný souhlas spoluvlastníků domů (je-li jich více)
 5.  Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
 6.  Další přílohy dle požadavků kraje

 

Kolik peněz je v programu?   Jak budou rozděleny?

V první výzvě budou mezi kraje rozděleny celkem 3 miliardy korun, v dalších výzvách probíhajících až do roku 2020 se bude jednat o dalších 6 miliard korun.

Kraje o příspěvky teprve žádají, nicméně již nyní byly stanoveny minimální podíly z alokace:

  Podíl z alokace Podíl v první výzvě
Hlavní město Praha 0,80 % 23 700 000 Kč
Jihočeský kraj 10,21 % 303 000 000 Kč
Jihomoravský kraj 4,57 % 135 600 000 Kč
Karlovarský kraj 2,16 % 64 271 845 Kč
Kraj Vysočina 8,04 % 238 800 000 Kč
Královéhradecký kraj 6,74 % 200 000 000 Kč
Liberecký kraj 4,73 % 140 400 000 Kč
Moravskoslezský kraj 16,50 % 490 000 000 Kč
Olomoucký kraj 4,18 % 124 000 000 Kč
Pardubický kraj 6,00 % 178 000 000 Kč
Plzeňský kraj 7,78 % 231 000 000 Kč
Středočeský kraj 17,44 % 517 800 000 Kč
Ústecký kraj 5,46 % 162 000 000 Kč
Zlínský kraj 5,41 % 160 500 000 Kč

 

Nesplňuje váš dům ani energetickou účinnost "C"?

V takovém případě budete pro přidělení dotace muset realizovat jedno z následujících opatření. Které to bude, vám doporučí energetický specialista.

 1.  Zateplení střechy, nebo půdních prostor
 2.  Zateplení stropu sklepních prostor, nebo podlahy
 3.  Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. jižní fasáda apod.)
 4.  Oprava fasády (prasklin a dalších poruch – eliminace tepelných mostů)
 5.  Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 6.  Dílčí výměna oken
 7.  Výměna vstupních a balkonových dveří
 8.  Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 9.  Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Na některá z opatření bude možné čerpat peníze z již zmiňovaného programu "Nová zelená úsporám".

 

Dodatečné podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících teplotních charakteristik:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
země – voda B0/W35 1,3
vzduch – voda A2/W35 1,3
voda – voda W10/W35 1,3

Ve všech případech je nutné plnit normy, definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

 

Kde získat více informací?

Doporučujeme vám podívat se na internetové stránky vašeho kraje. Obecné inforamce o Kotlíkových dotacích naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí.

Menu

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Mistr Kotelník s.r.o. - opravy, servis, revize plynových spotřebičů
a montáží topení, vody, kanalizací, komínů

Firma Mistr Kotelník s.r.o. působí na trhu od roku 2007 s působností v rámci celé České republiky. Využívá nejmodernějších technologií, měření, čištění, zjišťování závad.

Sledování posledních trendů, zejména čerpání energií z obnovitelných zdrojů za přispění dotací z EU, školení a vzdělávání našich zaměstnanců, to vše je zárukou spokojenosti našich klientů.

Topení, kanalizace, voda

 • instalatérské, plynařské a topenářské práce
 • montáž a servis kotlů značky VIESSMANN, JUNKERS, VAILANT, PROTERM, BAXI, ARISTON
 • tepelná čerpadla
 • elektromontáže